Är Flex Fuel bra eller dåligt ❤️ Vad var det första Flex Fuel-fordonet? (2023)

Kanske har du under de senaste åren hört talas om fordon som körs på flexbränsle. Vad är flexbränsle och är det bra eller dåligt? Det hjälper att veta om flexbränsle och för- och nackdelar.

Bilreparationer är DYRA


Vad är Flex Fuel?

Flexibelt bränsle eller flexbränsle ses som ett lämpligt alternativ till bränsle, som framställs genom att tillsätta bensin, etanol eller metanol till blandningen. Flexibla bränslefordon är fordon som har motorer som är konstruerade för att drivas på mer än en sorts bränsle. Dessa motorer kallas också ofta för förbränningsmotorer. Förutom några variationer av bränslesystemet och motorn, ser och fungerar flexibla bränslefordon ganska likt och identiskt med sina bensin-bara motsvarigheter. Flexbränsle utvecklades först på 1990-talet och användes i 1994 års Ford Taurus. År 2017 fanns det rapporterade 21 miljoner flexbränslebilar på motorvägarna och vägarna.

Vad är ett Flex Fuel Vehicle?

Ett Flex Fuel Vehicle är ett fordon med en specifik och intrikat design som kan använda E85-bränsle. Flexbränslefordon är ganska lika konventionella bensinfordon - med undantag för några ändrade delar. FFV-fordon kan också köras på vanlig bensin, vilket ger fordonsägarna en möjlighet till flexibilitet när det gäller att tanka sin bil. Ett exempel på en FFV är Ford F-150. Den levereras med tillvalet Flex Fuel-drivlinor samt alternativet för en 5,0-liters eller 3,3-liters motor. I ett försök att hysa E85-bränsle kommer Ford F-150 att ha specifika, intrikat designade bränsleledningar som har en nickelbeläggning.

Är Flex Fuel bra eller dåligt?

Som med allt annat finns det för- och nackdelar. Men det är värt att notera att det finns några betydande fördelar med flexbränsle. Vi beskriver några av dessa fördelar nedan!

Förbättrad teknik

Flera rapporter tyder på att moderniserade fordon som använder flex-fuel-fordon tillverkas med den mest avancerade och förbättrade tekniken. Elektroniska sensorer - är ett exempel på toppmoderna komponenter. Med dessa förbättrade teknologier som finns i flexbränslefordon kommer fordonet att erbjuda föraren en annan körupplevelse, inklusive en upptäckt i bränsleblandningen. Nuvarande flex-fuel-fordon innehåller mellan tio och till 85 procent etanol. Bränsleblandningen i kombination med komponenterna i ett flexbränslefordon kommer fordonet att fungera med mer effektivitet än någonsin tidigare.

Brinnkapacitet

En annan stor fördel med ett flex-fuel-fordon är fordonets förmåga att förbränna vilken del av bränslekombinationen som helst i förbränningskammaren. Eftersom fordonet är utrustat med elektroniska sensorer som kan utvärdera och mäta blandningen, kan fordonets mikroprocessorer justera timing och bränsleinsprutning.

Miljövänligt

Det finns ytterligare en fördel med ett flexbränslefordon: dess förmåga att vara en miljövänlig maskin. Eftersom många förare ser till ett fordon för att ha bättre bränsleeffektivitet - samtidigt som de bryr sig om bränsleförbrukningen - är flexbränslefordon renare brinnande fordon. Etanol brinner mycket renare än bensin; detta översätts till ett fordon som pumpar färre giftiga kemikalier och ångor i vår luft och vår miljö. Ytterligare rapporter tyder på att flexbränslefordon också bidrar till att färre växthusgaser ger flexbränslefordonen titeln som ett miljövänligt fordon jämfört med bensindrivna fordon.

Hållbar produktion

Eftersom många flexbränslefordon körs på etanol gör det dem till fordon som är hållbart producerade. Etanolbränslet innehåller ingredienser som majs och rörsocker. Därför är etanolgas ett utmärkt alternativ till utländsk bensin.

Bättre prestanda

Även om många människor kan argumentera för att alternativa bränslekällor kan förstöra ett fordons prestanda - hävdar förespråkare för flexbränslefordon att det motsatta är sant. Rapporter indikerar att ett flexbränslefordon inte kommer att förlora prestanda när det används E85-bränsle. Ytterligare fynd stöder att flexbränslefordonen faktiskt kan ge ökade hästkrafter och vridmoment.

Skattelättnader

En annan fördel med ett flexbränslefordon är att ägarna och förarna av dem kan vara berättigade till skatteförmåner. Med fördelarna kommer nackdelarna med flexfordon.

Några av nackdelarna med flexbränslefordon inkluderar:

Brist på Flex-bränslestationer

Eftersom flexbränsle inte är lika kostnadseffektivt som bensin, kanske många bensinstationer inte erbjuder det. Från och med nu är det bara en liten andel av bensinstationer i landet som har flexbränsle. Men med nya lagar och nya rekommendationer i horisonten kommer detta sannolikt att förändras under de kommande decennierna. En fördel med ett modernt flexbränslefordon är att ägarna kan använda vilken blandning som helst av etanol och bensin - oavsett om den bensinkombinationen är 100 procent blyfri gas eller 75-90 procent etanol. Ditt flexbränslefordons sensorer kommer att upptäcka gasblandningen och justera därefter.

Gas körsträcka

En annan nackdel med att äga en flex-fuel-bil är bensinkörningen. Medan vissa bilexperter förkunnar att flexbränslebilar har liknande körsträcka som deras vanliga bränsledrivna motsvarigheter, hävdar andra experter att flexbränslefordon har mycket mindre bensinkörning. Det är ett faktum att etanol verkligen höjer ett fordons oktannivå - vilket resulterar i mindre energi. Så du får verkligen färre miles per gallon genom att använda etanol som bränsle. Men etanol kostar mycket mindre än vanlig bensin. Därför bör de besparingar som fordonsägare av flexbränsle kommer att njuta av, med glädje kompensera förlusten i körsträcka.

Potentiell motorskada

Oavsett om du kör ett fordon som går på flexbränsle eller bensin, vill du vara skonsam och tillmötesgående mot din motor. Men det är ett känt faktum att etanol drar till sig och absorberar smuts mycket snabbare och lättare än bensin. Detta kan potentiellt skada och korrodera din motor och dess delar.

Grödor kan inte distribueras till andra källor

Hur underbart det än är att köra en bil som går på rörsocker och majs, så kan skördarna inte allokeras till andra källor. Det betyder att även om flexbränsle är hållbart producerat, kan grödorna inte föras vidare som tillgångar i andra produktionsinsatser. På grund av detta kan det bli en topp i priserna på djurfoder. Dessutom är majs – även om det är ett fantastiskt spannmål att odla – misstänkt för tumultartade väderförhållanden och sjukdomar. Vi har alla läst nyheter om majs som fallit offer för torka och översvämningar.

Hur skiljer sig Flex-Fuel-fordon från standardfordon?

Flex-fuel-fordon är ganska lika i utseende som konventionella fordon. Ofta är den enda skillnaden med ett flexbränslefordon att det körs på antingen vanlig gas eller etanol som är E85 – en blandning av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Rapporter tyder på att biltillverkare började tillverka flexbränslefordon redan 1988, efter att lagstiftarna antagit lagen om alternativa motorbränslen. Lagen erbjuder krediter för produktion av fordon som drivs med alternativa bränslen.

Kan man hitta etanol i bensin nu?

Etanol är ett bränsle som redan finns bensin – i en kombination av 90 procent bensin och 10 procent etanol som kallas E10. 2012 godkände Naturvårdsverket användningen av E15. Vissa biltillverkare och andra fordonstillverkare uttryckte problem med E10 på grund av dess högre etanolhalt.

Hur vet jag om mitt fordon är Flex-Fuel-kompatibelt?

Visste du att du kanske kör ett flexbränslefordon och inte ens vet det? Det finns några sätt att ta reda på om ditt fordon är kompatibelt med flexbränslen.

En Skylt Eller En Symbol På Din Bil

Den mest uppenbara och uppenbara indikationen på att du har en bil som är flexbränsle/E85-kompatibel är ett märke eller en skylt som är fäst på ditt fordon. Biltillverkare kommer vanligtvis att utrusta en bil med ett litet klistermärke eller märke som tydligt anger "E85 Etanol" eller "Flex Fuel". Du kan se det var som helst på bilens kaross. Vanligtvis finns de på sidan av bilen eller bak i bilen. Många biltillverkare började sätta gula GM-fordon).

Ägarmanualen

Du kan också ta reda på om din bil är en flexbränslebil genom att titta i din instruktionsbok.

Ring din återförsäljare

Om du tappat bort din bruksanvisning kan du alltid ringa din återförsäljare. Han eller hon kommer att berätta för dig om du har ett flexbränslefordon.

Vad var det första flexbränslefordonet som någonsin tillverkats?

Om du vill bli riktigt specifik så var det "första flexbränslefordonet" Model T redan 1908, tillverkad av bilpionjären Henry Ford! Fordonet hade en förgasare som var justerbar. Bilen kan också köras på etanol, bensin eller till och med båda.

Nu, snabbspola fram till idag, var den första FFV:n Ford Taurus-tillverkad på 1990-talet. Taurus kunde köras på E85-bränsle eller vanlig gas, utan problem.

Kan du använda flexbränsle i ett vanligt bensinfordon?

Det är inte en fråga om detta är möjligt eller inte. Det rekommenderas inte att du använder flexbränsle i fordon som inte är utrustade och/eller konstruerade för att driva E85-bränsle. Om du gör misstaget att lägga E85-bränsle i din vanliga bensinbil, kontakta en mekaniker ASAP. Han eller hon kommer förmodligen att rekommendera att du fyller på din bil med vanlig bensin när din bränslenivå är lägre än full. Din mekaniker kan till och med få en bränsleöverföringspump för att ta bort E85-bränslet.

Vilka bilar i framtiden kommer att bli flexbränslefordon?

DeUSA:s energidepartementsläppt med titeln "Alternativt bränsle och avancerad fordonssökning? Listan innehåller fordon som är tillverkade för flexbränslen. Några av fordonen på listan inkluderar:

 1. Ford Transit Connect Wagon LWB FFV (2020)
 2. Ford Transit T150 lastbil 2WD FFV (2020)
 3. Chevrolet Silverado 2WD (2021)
 4. Chevrolet Silverado 4WD (2021)
 5. GMC Sierra 2WD (2021)
 6. GMC Sierra 4WD (2021)

Klicka här för att läsa listanfrån U. S. Department of Energy!

FAQs

Can a flex fuel vehicle use regular gas? ›

Flexible fuel vehicles (FFVs) have an internal combustion engine and are capable of operating on gasoline and any blend of gasoline and ethanol up to 83%.

What are the problems with flex-fuel vehicles? ›

The drawbacks to using E85 include reduced fuel efficiency. The EPA states that flex-fuel vehicles return mileage that is between 15 and 27 percent worse than a regular gas-fueled engine because of the lower energy content in the fuel. This is offset somewhat by the typically cheaper price at the pump for E85.

Is flex fuel bad for flex-fuel vehicles? ›

Using any octane level of gasoline in a flex-fuel vehicle is acceptable. The sensors in an FFV detect whether the fuel is pure gasoline or 85% ethanol and make necessary changes for optimal fuel injection and timing of combustion. Putting E85 in a car not designed for flexible fuel can be harmful.

Do you get better or worse gas mileage with flex fuel? ›

While E85 is typically cheaper per gallon than gasoline it might be more expensive per mile. Since ethanol contains less energy per volume than gasoline, FFVs will generally get 15%-27% fewer miles per gallon when fueled with E85, depending on the car and the driver's driving habits.

Is it better to use E85 or regular gas? ›

E85 Cools Your Engine Better Than Regular Gasoline

Ethanol burns cooler than regular gasoline. It requires lower combustion temperatures. Also, it creates a thermodynamic cooling effect that regular gasoline doesn't offer. This is quite beneficial because E85 helps keep the engine cool.

What are the disadvantages of using E85? ›

The Disadvantages to using E85.

The main disadvantage to using E85 is the fact that it's less dense than traditional gasoline. This means that your car will need to burn more fuel to get the same amount of distance compared to petrol, this works out to be about a 30% increase in fuel consumption.

Is flex fuel hard on your engine? ›

The short answer is no. E85 has been tested and certified by the Environmental Protection Agency (EPA) for use in FFVs, which means that it is approved for safe use in these vehicles. In fact, many experts believe that using E85 can actually provide better performance than regular gasoline in certain models of FFVs.

Why did they stop making flex fuel cars? ›

Comparatively, there were 80 models with flex fuel in 2015. There are two reasons for the decline in FFVs: lower gas prices from their peak around 2010 and a forward focus on electric vehicles.

Why is flex fuel so much cheaper? ›

“So, every gallon of ethanol that gets blended comes with an RFS credit that is today worth about $1.50 a gallon," he says. "Some marketers and blenders are passing along some or much of the value of those RIN credits to consumers in the form of these lower prices. So that's why we're seeing E85.

What vehicles can take flex fuel? ›

What Vehicles Run on Flex Fuel?
 • Chevrolet Impala 3.6L*
 • Chevrolet Silverado 5.3L RWD, 4WD.
 • Chevrolet Tahoe/Suburban 5.3L RWD, 4WD*
 • Ford Explorer 3.3L AWD*
 • Ford F-150 3.3L V-6, 5.0L V-8, RWD, 4WD.
 • Ford Transit Connect 2.0L Van, Wagon.
 • Ford Transit T-150 3.5L RWD, AWD.
 • GMC Sierra 5.3L RWD, 4WD.
Apr 3, 2020

Does e85 damage catalytic converter? ›

Ethanol doesn't corrode aluminum. It doesn't corrode anything unless the fuel is water logged. That shouldn't ever happen in a normal vehicle. Ethanol doesn't damage catalytic converters.

How many miles per gallon does E85 get? ›

Test results: E85 vs. gasoline
E85GASOLINE*
Fuel economy, mpg
City79
Highway1521
150-mile trip1318
10 more rows

How long does flex-fuel last? ›

It can last years, or it can go bad in as little as three months. Its longevity depends on a lot of factors, including: The amount of moisture in the air. Whether the fuel system is sealed.

Is E85 better than 93 octane? ›

Right off the bat, any contest between 112-octane E85 and premium unleaded pump gas (91- or 93-octane) would be no comparison. The E85 offers more power, even before we get into the added ability to run more timing and/or boost from the lack of octane on the pump gas.

What happens if I put E85 instead of 87? ›

If your car isn't a flex-fuel vehicle and you mistakenly add E85 to your tank, you may notice reduced performance and gas mileage. Your check engine light may also appear, but the mishap likely won't damage the engine. They recommend topping the tank off with regular gasoline several times.

Does E85 clean your engine? ›

E85 flex fuel not only powers your engine but also cleans your engine, fuel lines, and fuel injectors. That's because E85 contains a high amount of ethanol, up to 83%. Ethanol is an excellent cleaner. It clears the engine, fuel lines, and fuel injectors of deposits.

Why not to use E85? ›

Ethanol has a corrosive action on fuel-system components, magnesium, aluminium and rubber. Running E85 on older model engines without tuning and replacing some components will ruin the engine in short time. Replacing fuel hoses, fuel pumps, gaskets, seals, fuel filters, fuel injectors, throttle bodies, etc.

Why is E85 not more popular? ›

E85 contains less energy than 100% gasoline. Based on its energy content and cost per unit volume, it is actually less efficient as a motor fuel, with fewer miles per gallon. In addition, the big lie about ethanol involves ignoring the huge amounts of CO2 created to produce fertilizer for the grain (usually corn).

Is it worth it to switch to E85? ›

You'll see big savings on fuel. E85 can lower your vehicle's MPG by up to 25%, but many vehicles only lose 15% to 20% in fuel mileage. Even if you see a 25% drop in your vehicle's mileage, you'll still save money anyway.

What cars are flex fuel in 2023? ›

As was the case in 2022, only Ford and General Motors now offer FFVs in the United States, most of which are for fleet purchases only. For model year 2023, the only FFVs available to consumers are select Ford Explorer, F-150 and Transit models.

Does E85 give you more horsepower? ›

E85 fuel has a faster ignition time and flame propagation when compared to gasoline. This leads to higher cylinder pressure, as well as increased engine torque and power, gaining up to 20%.

Is flex fuel going away? ›

In recent years, manufacturers have slowly drifted away from flex-fuel. As recently as 2015, eight major manufacturers were offering E85-compatible vehicles in the US. Today, only Ford and General Motors are selling new flex-fuel vehicles – and most of those models are limited to fleet sales.

Why did Ford stop selling the Flex? ›

In the 11 years that Ford has been producing the Flex, just under 300,000 units of the boxy SUV were sold. This means that, on average, less than 30,000 Flex models were sold each year. These numbers were too low for Ford, and that's why Ford discontinued the Flex, according to USA Today.

At what price does E85 make sense? ›

In other words, you'll be filling the tank more often when using E85. Do the math and you'll discover that E85 must be priced roughly 28 percent less than gas just to break even. For example, if gasoline is $3 per gallon, E85 would have to be priced below $2.16 per gallon.

Why is E85 so expensive right now? ›

That increase in gasoline prices has caused demand for E85 fuel to soar. Robert White, the VP of Industry for the Renewable Fuels Association, said in California, demand could double for triple for E85 volume this year.

Does E85 make more power than 93? ›

With use of E85 ethanol and appropriate tuning, we saw a net gain of 64 WHP & 38 WTQ over 93 octane gasoline! The gains do not stop there either, E85 enables the limits to be pushed to levels typically only seen with race gas!

Is E85 the same as flex fuel? ›

E85 (or flex fuel) is a term that refers to high-level ethanol-gasoline blends containing 51% to 83% ethanol, depending on geography and season (see Fuel Properties and E85 Flex Fuel Specification).

How do I know if my truck can use flex fuel? ›

Determining if a vehicle is flex fue

One of the easiest ways to determine if a vehicle is flex fuel is to look at the gas cap. On a flex fuel vehicle, it's yellow, and printed with the fuels that can be used. A label on the inside of the fuel door will also indicate the fuel type.

Can you mix flex fuel with 91 octane? ›

By blending pump premium (or 91 if you like) with E85, you can create a custom blend of high-octane fuel.

Which is better E85 or 87? ›

E85 has higher octane than regular gasoline. This means that E85 is a lot better for your car's engine than regular gasoline. It is also a cleaner fuel with lesser harmful emissions. On the downside, E85 burns faster and produces lesser energy than gasoline.

What is the octane rating of flex fuel? ›

What is the octane rating of E85 compared to gasoline? E85 has an octane rating ranging from 100-105, making it a high performance fuel. In comparison, regular unleaded gasoline has an octane rating of 87.

Which gas Cannot be removed by catalytic converter? ›

Although catalytic converters are effective at removing hydrocarbons and other harmful emissions, they do not reduce the emission of carbon dioxide (CO2) produced when fossil fuels are burnt.

What hurts a catalytic converter? ›

Overheating can cause the catalyst material to melt or break apart, rendering the catalytic converter ineffective. Fuel Quality: Poor quality gasoline or diesel fuel can contain higher levels of sulfur or other contaminants that can damage the catalyst material in the catalytic converter over time.

Which gas can be removed by catalytic converter? ›

A catalytic converter is a unit that fits into the front part of exhaust system of a vehicle, close to the engine, to reduce the emission of gaseous pollutants, such as carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx) and hydrocarbons (HCs).

How long can E85 sit in tank? ›

The ethanol sucks up water the longer it sits, so it has to be sealed very very very well if you're storing it for several weeks. If you're going to longterm storage (>6 weeks) you'll need a metal container. E85 will eat away at the plastic over long periods of time.

Can I put a gallon of E85 in my car? ›

E85 gas is suitable for use in any vehicle designated as a flex-fuel vehicle by the manufacturer. Cars.com reports that flex-fuel vehicles are capable of running on both ethanol-gasoline blends and regular gasoline.

Is flex fuel good in the winter? ›

If you drive a flex fuel vehicle (FFV), you can still use E85 and mid-blends in cold temperatures. According to the Department of Energy, the ethanol content is adjusted at the beginning of the season to enhance cold-start and warm-up performance.

Do you need a tune for flex fuel? ›

Using E85 in your vehicle without an E85-specific engine tune can quickly ruin your engine. That's because more fuel is needed when E85 is used. If you were to try to run E85 in an engine that was tuned for gasoline, it would run lean. Running lean can lead to serious engine damage.

Does cheaper gas burn faster? ›

Does Cheap Gas Burn Faster? Lower octane fuels tend to burn much faster than higher octane varieties. The same is also true for those with a higher ethanol content. As a result, higher quality, premium gasoline will last longer and burn slower than the cheaper, regular kind.

Can you run 93 octane in a flex-fuel vehicle? ›

Using any octane level of gasoline in a flex-fuel vehicle is acceptable. The sensors in an FFV detect whether the fuel is pure gasoline or 85% ethanol and make necessary changes for optimal fuel injection and timing of combustion.

What is the best gas for high performance engines? ›

Premium gas is a higher octane gasoline that's typically used in high performance engines.

What happens when you put 93 gas instead of E85? ›

Engine computers can usually adjust their timing to account for the increased octane levels, so if you put premium gas in a regular car, you probably won't notice anything. However, some engines are not designed to burn higher-octane fuel, and you may see a reduction in performance and fuel economy.

What happens if I put 87 instead of E85? ›

What happens if you use the wrong fuel? In some cases, using the wrong fuel is harmless. Other times, like if you accidentally put E85 fuel in a car that's not designed for it, you can void your engine warranty or cause costly damage to fuel lines.

Can you switch back and forth between E85 and regular gas? ›

Yes! E-85 will eat up fuel system components, unless they are specifically designed for use with E-85. Also, E-85 has less energy per gallon, so you need to burn more.

Can you mix E85 and 87 gas? ›

Yes, you can. Provided your engine is designed to run on E85, you can feed it any ratio of E85/gasoline. You should not attempt this in an engine not designed to run on E85.

Does E85 make more power than 93 octane? ›

Right off the bat, any contest between 112-octane E85 and premium unleaded pump gas (91- or 93-octane) would be no comparison. The E85 offers more power, even before we get into the added ability to run more timing and/or boost from the lack of octane on the pump gas.

What cars can take E85? ›

E85 Compatible Vehicles
 • E85 Convertible | Audi A5 Cabriolet – 16 MPG Combined.
 • E85 Coupe | Audi A5 Coupe – 16 MPG Combined.
 • E85 Crossover | Chevrolet Equinox – 18 MPG Combined.
 • E85 Hatchback | Ford Focus FFV – 23 MPG Combined.
 • E85 Minivan | Chrysler Town and Country / Dodge Grand Caravan – 14 MPG Combined.

What happens if you put unleaded in E85? ›

The check engine light will most likely illuminate, but you can top off the rest of your tank with regular gasoline and ride it out. A one-time mix-up with E85 gas shouldn't cause any long-term damage.

Can I mix E85 and regular gas in a flex fuel vehicle? ›

The benefit of a modern flex-fuel vehicle, though, is that you can use any combination of gasoline and ethanol, whether it's 100 percent unleaded gas or 85 percent ethanol. Your vehicle's sensors will detect the blend and make the necessary changes.

Why is E85 so cheap? ›

“So, every gallon of ethanol that gets blended comes with an RFS credit that is today worth about $1.50 a gallon," he says. "Some marketers and blenders are passing along some or much of the value of those RIN credits to consumers in the form of these lower prices.

Do you have to change your oil more often with E85? ›

What does this mean for high horsepower E85 users? This simply means that if you are running an Ethanol based fuel you will need to change your oil more frequently to keep it from becoming diluted and losing its lubrication properties. The interval should change from every 3000 miles to every 1000-1500 miles.

How many miles does E85 last? ›

Ethanol contains less energy than gasoline, and it takes a lot of energy to produce.
...
Test results: E85 vs. gasoline.
E85GASOLINE*
Fuel economy, mpg
City79
Highway1521
150-mile trip1318
10 more rows

Why don't we switch to E85? ›

Ethanol has a corrosive action on fuel-system components, magnesium, aluminium and rubber. Running E85 on older model engines without tuning and replacing some components will ruin the engine in short time. Replacing fuel hoses, fuel pumps, gaskets, seals, fuel filters, fuel injectors, throttle bodies, etc.

Can I mix premium gas with E85? ›

By blending pump premium (or 91 if you like) with E85, you can create a custom blend of high-octane fuel.

Can you run E85 in any gas engine? ›

E85 gas is suitable for use in any vehicle designated as a flex-fuel vehicle by the manufacturer. Cars.com reports that flex-fuel vehicles are capable of running on both ethanol-gasoline blends and regular gasoline.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 13/10/2023

Views: 6265

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.