Fråga bort! med Jeff Smith: Tips för Maxxing MPG med Fuel Mixing (2023)

Jag har en 2012 F-250 Ford byggd för att använda flexbränsle. Vad är det bästa sättet att maximera miles per gallon? Finns det någon fördel med att köra 1/2 tank med 93 premium och half flex fuel? Ska jag köra strikt flexbränsle och en oktanförstärkare? Makt är inte ett problem. Jag kör många mil dagligen. Tack för din tid, jag gillar dina inlägg. — C.S.

Jeff Smith:Det här är en bra fråga. När du säger flexbränsle så kommer vi för denna diskussions skull anta att du menar E-85 som är 85 procent etanol och 15 procent bensin.

Som de flesta av våra läsare säkert är medvetna om, producerar etanol bara cirka 75 procent av värmen som samma mängd bensin. Därför, för att göra samma kraft (eller för att köra samma sträcka) måste motorn förbränna ungefär 25 procent mer bränsle. Detta har visat sig vara fallet i flera tester genom åren.

En flexbränslemotor måste konstrueras för att fungera på både bensin och etanol under ett brett utbud av blandningar. Den stora frågan handlar egentligen om oktantalet. Vi måste börja med några definitioner så att alla är på samma sida. American Society for Testing and Materials (ASTM) satte nyligen en standard – D5798 för etiketten E-85 på pumpen som gör att detta bränsle kan innehålla någonstans mellan 51 procent och 83 procent etanol. Det stämmer, E-85 behöver bara vara så lite som 51 procent - beroende på geografisk plats och säsong. Detta beror på att E85 under vintern behöver en högre andel bensin för att lysa bättre i kallt väder.

(Video) Oil Fixes That You Must Learn | Workshop Diaries | Edd China

Din flexbränslebil använder en sensor som mäter procentandelen etanol i bränslet och ändrar mängden bränsle som sprutas in i motorn för att kompensera för procentandelen etanol i bränslet. Den lägre andelen etanol – låt oss säga 51 procent – ​​kan till en början låta som en dålig affär. Men i verkligheten kommer det förmodligen att förbättra bränslets körsträcka av ett par anledningar. Rak etanol (ofta kallad E98 eftersom en ren etanol är svår att tillverka) har ett mycket högt oktantal — 105 är ett vanligt referensnummer.

Eftersom etanol blandas med bensin höjer det basbensinens soktanvärde. Det visar sig att till en början skapar en liten mängd etanol blandad med bensin en stor ökning av oktantalet, men när högre andelar etanol ingår (över 50 procent) minskar nyttan. Detta följer bara lagen om minskande avkastning.

Så med E30 - som är 30 procent etanol, är oktantalet runt 95 oktan, vilket är bättre än någon "rak" E10-premie.

Tänk på att mer än 90 procent av all pumpbensin som säljs i detta land redan är blandad med 10 procent etanol. Det råder stor förvirring kring flytten till E15, varav de flesta frontas och drivs av den amerikanska petroleumindustrin i form av skrämseltaktik som hävdar att de flesta bilar inte kan köra på de där ytterligare 5 procenten av etanol. Att öka etanolhalten till 15 procent kan skapa mindre problem för äldre, förgasade motorer, men en 5-procentig ökning av etanol som redan har 75 procent av bensinens energivärde är inte ett problem med de flesta bilar.

(Video) Vegan Since 1951! 32 Years Raw! A Natural Man of Many Skills; Mark Huberman

Den stora fördelen är oktansökningen när etanolprocenten går upp.

Med E50 till exempel motsvarar detta ungefär ett 98 oktanigt bränsle.

Så din fråga om huruvida du ska använda en oktanförstärkare är ingen oro. Med E50 har du redan mycket mer oktan än din motor behöver, men det är inget problem.

Eftersom E85 har en så utmärkt blandningsprocent skulle jag föreslå att du ändrar din idé om att köra en halv tank på 93 oktan med en halv tank med E85.

(Video) How to speak so that people want to listen | Julian Treasure

Istället tror jag att du kan spara kostnaden för det högoktaniga bränslet. Jag har inkluderat ett blandningsförhållandediagram som beräknades med Wallace Racings online-kalkylator. Detta förutsätter att man blandar E85 med 89 oktanig bensin som redan är ett E10-bränsle. I det sista exemplet ger en blandning av 5 liter E85 med 10 liter normal 89 oktanig bensin motsvarande E35 som har ett oktantal på 93. Det bästa är att eftersom E85 i allmänhet kostar mycket mindre än bensin — har du ett bränsle med ett högre oktantal än premiumbensin men till en lägre kostnad!

E85
(Gallons)
Bensin 89 oktan
E10 (Gallons)
OktanEtanol
Procent
101095E48
15597E66
51592E29
51093E35

Medan E85:s belackare kommer att peka på minskad bränslesträcka med E85, har vissa nyligen gjorda studier gjorda av etanolrådet funnit att en ökning av etanolprocenten från E10 till så mycket som E30 faktiskt kan förbättra bränslesträckan på vissa fordon. Detta kommer att låta kontraintuitivt men det finns en solid anledning till detta. I allmänhet återfinns denna förbättring i turboladdade fordon med små slagvolymer där motorn arbetar hårdare. Med ett högre oktanigt bränsle som E30 upplever inte motorn detonation så det högre oktantalet gör att motorn kan köras med mer tändningstid, vilket förbättrar effektiviteten och bilen upplever bättre bränslekörning.

Det finns också ett annat och kanske bättre sätt att se på bränslekörning. Som du kan se på medföljande bild, eftersom mixerpumpen tillsätter etanol i olika procent, ökar oktantalet samtidigt som priset per gallon minskar.

(Video) Tent CAMPING in RAIN with FIRE - Dog

Fråga bort! med Jeff Smith: Tips för Maxxing MPG med Fuel Mixing (1)

Så om vi beräknar en kostnad per mil - vilket egentligen är vad vi borde bry oss om - så kan bränslekörningen minska men det är fortfarande billigare att köra i en kostnad per mil. Låt oss göra en beräkning och se hur detta fungerar.

Låt oss använda 20 miles per gallon som vår bensinstandard och säga att vi betalar $3 per gallon för 87-oktanigt E10-bränsle.

Att dividera 300 cent med 20 mpg motsvarar 15 cent per mil.

Låt oss nu räkna med att vi förlorar 1 mpg genom att använda E30-bensin så nu får vi bara 19 mpg. Men den högre oktaniga E30-blandningen kostar bara $2,75 per gallon. Gör matten igen och vi ser att vår kostnad per mil nu är 14,5 cent per mil. Medan körsträckan minskade - kostnaden per mil minskade och det är allt som borde spela roll.

(Video) Car Camping in Freezing Cold with Dog - Roof Tent

Detta kanske inte händer med din 2012 F-250 med en 6,2L flexbränslemotor, men det är möjligt att den tillsatta oktanen från en E30- eller E35-blandning kan ge potentiellt bättre körsträcka genom att låta motorn gå med sin optimerade tändningstid. Baserat på dessa data verkar det vara bäst att testa en E30 till E35 procent och se om detta åtminstone bibehåller samma bränsle körsträcka eller kanske bara tappar en liten procent. Som vi visade i ovanstående beräkning av kostnad per mil - det är möjligt att förlora körsträcka men minska din kostnad per mil. Det är vad det handlar om.

Tänk på att eftersom standarden för E85 nu är ett brett spektrum av etanol från 51 till 83 procent, skulle förhållandena som anges nedan i diagrammet ändras om pumpen E85 verkligen bara var 70 procent.

Dessa procentsatser kommer sannolikt att förändras med årstiderna - med sommartid där etanolprocenten kommer att vara högst. Det här kanske låter lite komplicerat, men det är möjligt att du kan ha bättre kraft, högre oktantal, ett renare bränsle och ändå behålla en rimlig kostnad per mil. Det skulle göra det till en vinnande kombination.

FAQs

How do I get the maximum fuel efficiency of my car? ›

7 tips to get the best fuel efficiency from your car
 1. Use the least throttle. Try and drive in the highest gear possible with the smallest throttle openings. ...
 2. Anticipate and drive. ...
 3. Switch off. ...
 4. Shed weight and drag. ...
 5. Maintain your car. ...
 6. Increase tyre pressure. ...
 7. Fuel quality.
May 30, 2018

Do fuel saving devices really work? ›

The answer, all too often, is no. Many so-called fuel-saving devices are simply well-packaged hoaxes that base their claims on questionable science and offer little or no change in a vehicle's performance. In some cases, these devices can actually hurt mileage and cause engine damage.

What is the most fuel-efficient way to accelerate? ›

Pressing the accelerator pedal gently will help you save gas. Following this rule of thumb allows for more efficient driving. Aim to take about five seconds to accelerate your vehicle up to 15 miles per hour from a stop. For a manual transmission, use a moderate throttle position and shift between 2000 and 2500 rpm.

Does a transmission flush help with gas mileage? ›

Makes Your Car More Fuel-Efficient

If your transmission fails to work in harmony with your engine, your vehicle will likely consume more fuel than it normally does. Therefore, getting your transmission flushed can improve the fuel economy of your car and help you save money.

Does changing transmission fluid improve mpg? ›

Transmission oil change on a regular basis helps your engine to run seamlessly and become more fuel-efficient. This results in lower fuel consumption for long-distance travel.

What is the best speed to save gas? ›

Reducing your speed by 5 to 10 mph can improve fuel economy by 7%–14%. Using cruise control on the highway can help drivers maintain a constant speed; vehicles use the most energy when accelerating.

What is the best speed to save fuel? ›

Typically, cars are most efficient at 45-50mph. As well as fuel economy differing from vehicle to vehicle, it is also dependent on a number of other factors such as tyre pressure, presence of roof racks, and driving style – all of which are covered in this guide.

What improves fuel efficiency? ›

It's best to drive the speed limit and use cruise control when possible. Rapid acceleration and hard braking quickly eat up fuel, so avoid those actions whenever possible. When your tires are underinflated, fuel consumption can increase by as much as 3%.

What is the fuel-saving trick? ›

Empty your trunk -- Driving around with your trunk full adds weight and reduces your fuel mileage. Travel light, each 50 lbs of added weight results in a 1% reduction in fuel economy. Keep your vehicle clean -- Dirt, mud, and bugs on the exterior of you vehicle creates drag that over long distances hurts your MPG.

What is the chip that saves gas? ›

EcoChip incorporates state-of-the-art technology that promises to improve the economy of your car's engine, without requiring any changes to your driving habits or vehicle. This innovative device plugs directly into the OBD2 connector of your car and helps reduce CO2 emissions while increasing fuel efficiency.

Do magnets improve fuel efficiency? ›

Magnets attached to a vehicle's fuel line have been claimed to improve fuel economy by aligning fuel molecules, but because motor fuels are non-polar, no such alignment or other magnetic effect on the fuel is possible. When tested, typical magnet devices have shown no effect on vehicle performance or economy.

Is it better to accelerate quickly or slowly? ›

Experts recommend accelerating quickly, but smoothly. Generally, fuel efficiency is maximized when acceleration and braking are minimized. So a fuel-efficient strategy is to anticipate what is happening ahead, and drive in such a way so as to minimize acceleration and braking, and maximize coasting time.

What is the most efficient fuel system? ›

Diesel engines generally achieve greater fuel efficiency than petrol (gasoline) engines.

Which fuel is the most efficient? ›

Among the given options, hydrogen is the fuel with highest calorific value of 150000 kJ/kg. Therefore, hydrogen is considered as the most efficient fuel.

At what mileage should you not change transmission fluid? ›

If you drive manual, most manufacturers will recommend changing your transmission fluid every 30,000 to 60,000 miles. If you have automatic, you can typically boost that range up to 60,000 to 100,000 miles. There's no harm in changing your fluid early.

Should I change my transmission fluid if it's never been changed? ›

If your fluid has never been changed before, replacing it with new fluid can cause the transmission to start slipping, even if it wasn't slipping before. This is because the old fluid will contain clutch material from being in there over time and can actually be helping the transmission to still shift gears.

Is it better to flush or change transmission fluid? ›

It's been said that a transmission flush is more effective than a change because: With a flush, all the old fluid is removed by a flush machine and replaced with new fluid, allowing for optimal transmission performance.

Does oil additive increase MPG? ›

According to a number of consumer reports, as well as the FTC, the chance of a fuel additive improving a car's performance and increasing gas mileage is unlikely. Yes, a few products may have some impact, but the effects will be so minimal, most drivers will never notice a difference.

Does dirty transmission fluid affect gas mileage? ›

It All Comes Back to Dirty Fluid

Your engine might produce your vehicle's power, but your gearbox is responsible for getting that power to the wheels. If it's having to fight through hot, metallic sludge while constantly shifting at high RPMs, the laws of physics dictate your engine MPG suffer as a result.

Does AC use gas? ›

Yes: The alternator, which is powered by the engine, is what provides energy to the air conditioner. The engine runs on fuel, meaning you are using up gas when you run the AC. With that said, enjoying a bit of cool air doesn't necessarily mean you're being inefficient.

What speed is best mileage on highways? ›

To optimise fuel economy, it is recommended to drive at a consistent speed within the sweet spot for your vehicle, typically between 80-90 km/h.

How can I increase my gas mileage by 70 percent? ›

Here's what to do:
 1. Never drive above 45 mph. Yes, this includes highways. ...
 2. Remove passenger side mirror. ...
 3. Avoid braking and rapid acceleration. ...
 4. Turn off engine at red lights. ...
 5. Windows up/AC off. ...
 6. Try to stay relaxed. ...
 7. Legally draft when possible. ...
 8. Overinflate tires by 10 percent.
May 26, 2015

Why is 55 mph the most efficient speed? ›

Cars use 50% of their energy overcoming aerodynamic drag. Reducing highway speed to 55 mph or less can improve fuel economy between six to eight miles per gallon.

Which tires are most critical when it comes to fuel efficiency? ›

Tire Size. Larger tires decrease your fuel economy because they are heavier, while smaller tires increase fuel efficiency. Bigger tires also have a higher rolling resistance than smaller tires which means they require more resistance and effort to get them rolling.

What are 5 ways to improve vehicle fuel efficiency? ›

10 ways to reduce fuel consumption
 • Keep tires pumped up. Tires that are underinflated have a higher rolling resistance on the road. ...
 • Lose the weight in your boot. ...
 • Drive with AC. ...
 • Don't go too fast or too slow. ...
 • Remain steady when accelerating. ...
 • Avoid braking aggressively. ...
 • Cruise in top gear. ...
 • Practice predictive driving.

What are the best spark plugs for fuel economy? ›

Platinum plugs deliver enhanced performance and fuel efficiency compared to copper plugs, but for a considerably cheaper price than iridium spark plugs. Much like iridium plugs, platinum spark plugs operate at a lower temperature than copper spark plugs. They can also last up to twice as long as basic copper plugs.

Do spark plugs affect fuel economy? ›

If spark plugs are misfiring or performing poorly, your gas mileage will be affected. Spark plugs are responsible for sparking engine combustion. They can't do that if they aren't working efficiently. Bad oxygen sensors and air filters can reduce gas mileage by as much as 20%!

What is the 1 3 fuel rule? ›

Use the following rule to prevent running out of fuel: 1/3 going out, 1/3 coming back, 1/3 reserve. (Not counting the fuel reserve tank.) Make sure your passenger sits on the seat provided. Make sure you and your passenger are wearing PFDs.

What modifications increase mpg? ›

What Modifications Can You Make to Improve MPG?
 • Fuel Economy Monitor. If you don't know what your fuel consumption and MPG is, how on earth can you make any changes? ...
 • Eco-Friendly Tyres. ...
 • Synthetic Oils. ...
 • Aerodynamic Body Mods. ...
 • Weight Saving Parts. ...
 • Go Automatic. ...
 • ECU Tune/Remap.
Jul 20, 2022

What gas brand is the best? ›

Chevron. Of America's largest nationwide chains, Chevron scores the highest points in overall customer satisfaction. Its reach spans over 7,800 stores, and while some gas stations offer convenient food marts, one location in North Hollywood goes above and beyond gasoline.

How much do performance chips improve gas mileage? ›

Performance Chips

These chips can adjust the air/fuel ratio, ignition timing, and other engine parameters to optimize fuel economy. Some performance chips can increase gas mileage by up to 20%.

Which performance chip is the best? ›

If seeking the Best Budget-Friendly Option, then choose ANCEL OBD2 Performance Chip. Apart from easy installation, it provides real-time monitoring over several vehicle sensors with its built-in scan tool. It troubleshoots and allows your vehicle for enhanced performance. Also, it comes with a 1 year warranty.

Do fuel performance chips work? ›

Benefits of a Performance Chip

This works for both gas and diesel engines. Performance chips will also improve the horsepower, as much as an additional 60 hp. If your vehicle is a bit sluggish on takeoff, a chip is going to improve acceleration. Potentially, the vehicle could end up with a faster top speed.

Can magnets power an engine? ›

The notion of a motor driven by permanent magnets alone is therefore feasible and cannot be dismissed as defying conservation of energy. A permanent magnet motor would not produce energy and would not be a perpetual motion machine.

Can a strong magnet slow down a gas meter? ›

In the case of gas meters equipped with diaphragms, which parts are made of ferritic steel, not plastics or aluminum, putting a neodymium magnet against the gas meter disrupts a regular operation of its mechanism.

What blocks magnetic energy? ›

While steel is a common choice, other metals, such as brass, copper and aluminum can also be used to block or shield against magnetic fields, but they are not as effective as iron or steel. There are also specialized materials are specifically designed for magnetic shielding.

What burns gas faster? ›

Lower octane gas burns quicker than higher octane, and so require less energy to ignite. However, this also means that lower octanes burn more quickly in high pressure environments, and can have a greater tendency to knock.

What makes you accelerate faster? ›

In terms of acceleration, torque plays a bigger role in how quickly your car accelerates. That's because the torque results from the force the pistons generate and at what speed. The quickest vehicles can generate high levels of this torque force at relatively low rpm. This allows the vehicle to accelerate quickly.

What is the best gas additive for older cars? ›

Lead additive is also an excellent solution for classic cars because it is cheap and low cost. If you have an older car, lead additives might be the best option. It is not toxic, doesn't need to be disposed of, doesn't leave any residue, and can be used in all weather conditions.

What is the best engine to save gas? ›

Generally, a four-cylinder engine offers better fuel economy than a six-cylinder. Its better fuel economy is mostly due to having less horsepower but also by being smaller and reducing the weight of your car. Add in turbocharging, and there's even more improvement in fuel efficiency and performance.

What makes an automatic car consume more fuel? ›

Your car AC extracts power from your car's engine only. Therefore the engine undergoes more pressure due to which it has to do more work and ultimately consume more fuel.

What engine speed should you change gear to get the best fuel economy? ›

Probably the biggest secret to achieving high mpg is driving in the highest possible gear for your vehicle while keeping within the speed limit. The best advice in urban areas is to change up through the gears as quickly as you can with the lowest revs possible, probably at around 2000rpm.

How can I make my transmission run better? ›

Things You Can Do to Make Your Transmission Last Longer
 1. Routine Maintenance and Transmission Fluid Changes. ...
 2. Drive in the Correct Gear. ...
 3. Always Check the Transmission Fluid Levels. ...
 4. Always Come to a Complete Stop Before Shifting Gears. ...
 5. Use the Correct Transmission Fluid. ...
 6. Warm Your Vehicle Up Before Driving.
Sep 26, 2020

What modifications increase MPG? ›

What Modifications Can You Make to Improve MPG?
 • Fuel Economy Monitor. If you don't know what your fuel consumption and MPG is, how on earth can you make any changes? ...
 • Eco-Friendly Tyres. ...
 • Synthetic Oils. ...
 • Aerodynamic Body Mods. ...
 • Weight Saving Parts. ...
 • Go Automatic. ...
 • ECU Tune/Remap.
Jul 20, 2022

Does a car consume more fuel when AC is on? ›

Using a vehicle's air-conditioning system increases its fuel consumption more than any other auxiliary feature. An air-conditioning (a/c) system can increase fuel consumption by up to 20% because of the extra load on the engine.

What consumes the most fuel in a car? ›

Over speeding, Overloading, and Air Conditioning

Generally, in normal cars, speeds above 120 km/h result in fuel wastage. Similarly, overloading also puts undue pressure on the engine. In order to propel the added weight, the engine must work harder to produce more power; therefore, using more fuel in the process.

At what speed does a car consume more fuel? ›

While vehicles reach optimal fuel economy at different speeds, gas mileage usually decreases rapidly at speeds above 50 miles per hour (mph). For light-duty vehicles, for example, every 5 mph you drive over 50 mph is like paying $0.30 more per gallon of gas (based on the price of gas at $4.32 per gallon).

What is the best shifting for gas mileage? ›

For better mileage you have to change gears in the middle rev range and this ranges from 1500 to 2000 RPM.

What engine size is best for fuel economy? ›

1.0-1.2 Litre Engines

You'll get a good fuel economy out of them, as the smaller capacity means less fuel is used. This is great if you mainly do a lot of stop/start driving, such as in a city where there are lots of traffic lights, or if you usually make short journeys.

What is the best RPM for highway driving? ›

Wondering what RPM should a car drive at when on a highway? There is no single RPM that is considered “normal” when cruising on a highway. To reduce wear and tear to the engine and ensure you get maximum fuel efficiency, it's best to stay in the 2000-3000 RPM range when driving on a highway at 60-70 mph.

What is the best fluid to stop transmission slipping? ›

Lucas Transmission Fix is a non-solvent formula that stops slip, hesitation, and rough shifting in worn transmissions. Completely eliminates most seal leaks. Use in any transmission for preventative maintenance. Use also in light duty manual transmissions to increase shifting ease and transmission life.

Can I use Lucas oil Stabilizer in my automatic transmission? ›

Since Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer is 100% petroleum, it can safely blend with all other automotive lubricants including automatic transmission fluid, mineral oil, petroleum oils, and synthetic oils. As an added benefit, it can be used with every oil change and safely extends oil life 50% longer.

What is the best additive for transmission shudder? ›

Lubegard 19610 Instant Shudder Fixx Friction Modifier is the number one transmission instant shudder eliminator used by more professional transmission technicians. This is a five time concentrated friction modifier formulated specifically for eliminating transmission shudder problems instantly.

Does premium gas increase mpg? ›

Premium gas has a higher resistance to engine knock in luxury and performance vehicles with turbochargers or high-compression engines, so you can hit that horsepower smoothly. Additionally, premium gas can increase fuel efficiency, potentially bringing better gas mileage for longer while decreasing emissions.

Does cold air intake increase mpg? ›

Cold air intake - Cold air intakes will improve fuel efficiency, only to the extent that they are actually delivering colder air versus your stock intake. Air cleaners and filters - Air cleaners and filters generally don't produce much in the way of fuel economy.

What causes mpg to go down? ›

Aside from mechanical issues, other factors can affect gas mileage. Miskelley says bad alignment, improperly inflated tires, poor tread and driving habits can make a difference in how far a gallon of gas goes. "Poorly maintained tires can cause your car to pull harder and do extra work to get going," says Miskelley.

Videos

1. SpaceX Orbital Starship Mystery Pop and Tile Fall, NASA Humans to Mars Plan, Transporter 5, and more
(Marcus House)
2. Is Genesis History? - Watch the Full Film
(Is Genesis History?)
3. Car Camping in Rain on Mountain - Roof Tent - Dog
(AB Camping)
4. Sam & Me: Overcoming Climate Change Anxiety and Finding Hope Through Skiing w/ Mike Douglas
(Salomon TV)
5. Camping in Rain Storm - Perfect Car Tent
(AB Camping)
6. Hacked Steam Boiler Converted to Hot Water Replaced with Bosch Greenstar Combi
(Mikey Pipes - Pipe Doctor Plumbing & Heating & Air)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 30/09/2023

Views: 6267

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.