NEC Baby Formula Lawsuit Update, april 2023 - Similac & Enfamil ingår - Bästa personskade- och produktansvarsadvokater i USA | TheJusticeNow.com (2023)

Forskning tyder på modersmjölksersättning gjorda av komjölk som Similac och Enfamil leder till ett allvarligt medicinskt tillstånd som kallas nekrotiserande enterokolit. De nyfödda NEC-formelprocesserna bygger på många anklagelser. Men i sin kärna hävdar de att tillverkarna av dessa formler var medvetna om farorna med NEC och misslyckades med att varna föräldrar och ge dem möjlighet att välja.

Om ditt barns för tidiga födsel har diagnostiserats ha NEC efter att ha fått Similac såväl som Enfamil Formula, kan du kunna delta i en grupptalan mot tillverkarna av formel och tilldelas en summa pengar för att kompensera för skada för ditt barn.

Advokatbyrån vi representerar söker efter rättegångar för modersmjölksersättning för familjer som lider av modersmjölksersättning. Företagets NEC Formula-experter har väckt rättsliga åtgärder mot tillverkare av modersmjölksersättning.

Kontakta våra experter för modersmjölksersättning idagi alla 50 amerikanska delstatergenom att ringa800-553-882. Det finns en tidsgräns för att lämna in en NEC-stämning. Låt inte dessa företag komma undan med sina brott genom att undvika rättvisa och hävda att de inte är föremål för ett utgångsdatum. Ring våra advokater nu.

*Senast uppdateradFredagen den 21 april 2023.

Statusuppdateringar för NEC:s grupptalan

Jag är säker på att majoriteten av er håller koll på NEC Baby Formula-processen mycket noga. Innan vi dyker djupt in i detaljerna i dessa rättegångar, ska jag ge dig en uppdatering om den senaste utvecklingen av rättstvister.

1 april 2023, NEC-uppdatering

En deprimerande men inte överraskandestudieav Emory University tyder på att afroamerikanska barn som föds tidigt har en högre risk att drabbas av nekrotiserande enterokolit (NEC) och dödas än spädbarn till vita föräldrar. Våra klienter som är inblandade i NEC-processerna är oproportionerligt minoritetsgrupper, och denna studie bekräftar vad vi observerar i den verkliga världen.

Denna studie belyser ojämlikheter i sjukvården och brist på tillgång till human donatormjölk i vissa samhällen, vilket kan öka sannolikheten för att svarta preemie-barn får sjukdomen på grund av modersmjölksersättning.

16 mars 2023, NEC-uppdatering

Det finns mer än 122 målsägande i öppna mål inom spädbarnsformeln NEC grupptalan MDL. 17 nya käranden tillkom under den senaste månaden, vilket gör det till ett av de största månadssiffrorna någonsin sedan MDL inrättades.

24 februari 2023 NEC-uppdatering

Det finns för närvarande 97 ärenden om formeln för spädbarn NEC grupptalan pågående i Northern District of Illinois efter att fem fall överfördes till MDL under den senaste månaden. Detta är samma antal pågående ärenden inom MDL för sex månader sedan. Vad är anledningen till att det här fallet förblev så litet? De flesta av NEC-målen har legat kvar i statlig domstol eller överförts tillbaka till statlig domstol. Det är därför de inte läggs till i MDL. Detta kommer inte att innebära storskaliga rättstvister eftersom det bara finns så många käranden. Detta gör det mycket lättare att lösa eventuella anspråk som uppstår i framtiden.

17 januari 2023 NEC-uppdatering

Nio stämningar om nyfödda formel NEC lämnades in och införlivades i NECs grupptalan MDL under den senaste månaden. Det finns nu fleraav de 97Formelprocesser inlämnade av NEC mitt i MDL. Denna siffra representerar hela kärandepopulationen (förutom den statliga domstolen) eftersom det inte finns något fordringsregister för denna MDL.

Blir vi ens lika med antalet NEC-processer för modersmjölksersättning vi kan räkna med? Nej. Vi har fler än NEC-kunder. Rättegången är relativt liten. Det skulle kunna göra det möjligt för käranden att få rättvisa NEC-uppgörelser för stämningar. Varför? Den mindre rättegångsbördan är mindre för svarande som kan göra rättvisa förlikningsbetalningar utan att skada företagets vinster. De tilltalade tjänar pengar på att sälja mjölkersättning för spädbarn. Det finns gott om pengar kvar för att betala rättvisa uppgörelser till barn som det fruktansvärda NEC har skadat.

6 januari 2023, NEC-uppdatering

Domare Pallmeyer planerar att vara värd för domaren för att hålla en "vetenskapsdag" i NEC-målet för spädbarnsklassen. Vetenskapsdagar är vanliga i komplexa masstorts. experter från båda sidor av rättegången hade möjlighet att hålla presentationer utformade för att utbilda MDL-domaren om de vetenskapliga bevisen och frågorna som är relevanta för fallen. Domare Pallmeyer har beordrat parterna att ge ett datum för NEC:s vetenskapsdag under statusmötet i januari.

11 november 2022 NEC-uppdatering

Åtta modersmjölksersättning NEC grupptalan MDL-fall har valts ut för att delta som bellwethers. De tilltalade kommer att välja ut ytterligare fyra fall att gå med i denna grupp innan denna månad är slut. MDL-domaren har nyligen släppt en order som officiellt godkänner formuläret för faktablad som alla målsägande i dessa bråkmål måste fylla i och skicka in. Faktabladet kommer att vara ett av de första stegen i upptäcktsprocessen för bellwether-fall. Experter och vittnen kommer att deponeras i faktabladet. Kommer följa.

7 november 2022 NEC-uppdatering

En domare från NEC för tidigt födda modersmjölksersättning MDL beviljade yrkandet om att häkta 29 pågående mål tillbaka till delstatsdomstolen i Pennsylvania. Denna motion godkändes eftersom dessa fall involverade stämningar mot inte bara tillverkarna av mjölkersättning utan de lokala sjukhusen som tillhandahöll modersmjölksersättning – inklusive svarande på lokala sjukhus i dessa fall innebar att kriterierna för de federala domstolarnas olika jurisdiktion inte uppfylldes. Följaktligen återförvisades ärendena till häktningsprocessen. Efter inaktiveringen av de 29 instanserna har NEC-formeln MDL för närvarande fler än 106 ärenden som är under behandling som ingår i NEC-formeln MDL.

8 oktober 2022 NEC-uppdatering

MDL-domaren för Formel NEC grupptalan MDL fick listan över 66 potentiella NEC-fall, och hon kommer slumpmässigt att välja ut fyra fall som ska inkluderas i bellwether poolen av kandidatpooler. Bellwethers kandidatpool består av 12 ärenden. Varje sida kommer att välja fyra fall och fyra slumpmässiga rättegångar utvalda av domaren från denna pool av 66. De 12 fallen kommer att bli föremål för upptäckt. Varje sida kommer att välja två fall för bellwether rättegångar.

15 september 2022, NEC-uppdatering

Den här veckan gav domaren för NEC Class Action MDL henne det första stora beslutet om ärendehantering. Den ändrade CMO nr 7 definierar reglerna och deadlines för att välja bellwether testfall för prövning och upptäckt. Det första steget är att välja ut en grupp bestående av tolv "bellwether discovery"-fall som ska användas som möjliga fall för rättegångar. Varför är detta en så viktig fråga? Det är bara möjligt att nå en överenskommelse i tvister som denna med stress av ett kommande rättegångsdatum.

I målsägandens, svarande och domstolen väljer fyra mål från de första 12 målen, och processen förväntas vara avslutad den 23 november 2022. Det är bara några månader kvar. Efter slutbehandlingen kommer de 12 fallen att genomgå en kort faktainsamling så att båda sidor kan lära sig mer om ärendet. När faktaupptäckten har avslutats och fallen är slutförda, kommer fyra att väljas ut av de tolv, och dessa fyra fall kommer att bli de första bellwether-rättegångarna. Rättegångsdatum för Bellwether kommer att hållas med intervall om 12 veckor i alternerande sessioner mellan försvarets val och målsägandens val.

20 augusti 2022 NEC-uppdatering

Advokater från NEC babyformel MDL har lagt fram en plan för att välja ut potentiella bellwether-fall. Strategin för att välja ut de fall som ska gå igenom rättegången liknar den process som advokater specialiserade på massskadestånd vanligtvis finner i andra grupptalan.

Enligt utkastet till beslut ska parterna ge domstolen tolv NEC-processer för att övervägas för upptäcktspoolen bellwether med ett jämnt antal fall som involverar både Abbott Mead Johnson och Abbott Mead Johnson.

När de 12 stämningarna har valts ut kommer ärendena att bli föremål för upptäckten före rättegången. När upptäckten är avslutad, kommer varje sida att kunna välja ut två första bellwether rättegångsfall för totalt fyra testförsök.

Det är lätt att se hur detta utspelar sig. Advokater som företräder målsäganden kommer att välja NEC-processerna med de bästa bevisen och är mest sannolikt att vinna i domstol. Försvarsadvokater väljer de svagaste fallen med största sannolikhet att ge ett resultat i försvaret.

10 augusti 2022 NEC-uppdatering – NEC-processer för rättegång under utveckling

Man tror att grupptalan från NEC Baby Formula som involverar Northern District of Illinois fortsätter att vara en fokuspunkt eftersom kärandenas MDL-ledarskapskommitté håller på att förhandla om ett avtal med svarandena om upptäcktsförfarandet och andra steg. Under tiden har omkring tolv målsägande haft framgång med att få sina mål skickade tillbaka till statliga domstolar på grund av bristande mångfaldsjurisdiktion.

27 juli 2022 NEC-uppdatering – ny studie understryker kärandenas krav på varning

NEC är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna hos för tidigt födda barn, enligt en nyligen publicerad medicinsk studie publicerad iJAMA Pediatrics.Studien drog slutsatsen att för tidigt födda barn med diagnosen NEC ökade risken att dö med en kvot på sju. För de som inte lider av NEC utan dör visade studien att de flesta lider av bestående funktionsnedsättningar och långvarig medicinsk behandling.

22 juli 2022 NEC-uppdatering – NEC-rättegången om grupptalan får fart

9 helt nya stämningar om NEC-formuleringar lämnades in och överfördes till MDL för prematurnäring under 30-dagarsperioden (15 juni 2022 till 15 juli 2022). Antalet ärenden för modersmjölksersättning i den nationella NEC-gruppmålen är 97. Våra advokater tror att takten för nya NEC-ersättningsfall kommer att växa under de kommande månaderna och sedan sakta sakta. Våra NEC-experter har sett färre nya fall av modersmjölksersättning de senaste veckorna. Men vi ser fler NEC-fall gå till delstatsdomstol i den federala NEC-gruppmålen och delstatsdomstolen under de kommande månaderna.

19 juli 2022, NEC-uppdatering – AAP

När stämningar och oro fortsätter att öka över sambandet mellan NEC och nötkreatursersättning för spädbarn, har American Academy of Pediatrics (AAP) släpptny vägledning, som råder föräldrar att avstå från att använda modersmjölksersättning helt för spädbarn som ännu inte är födda. Den nya vägledningen uppmanar sjukhus att sluta marknadsföra modersmjölksersättning och istället fokusera på amning.

1 juli 2022, NEC-uppdatering

Klagande i grupptalan lämnar i allmänhet in sina anspråk direkt i MDL istället för att lämna in anspråket i sin bosättningsstat eller väntar på att ärendet ska överföras. Målsägande som vill väcka NEC-processer mot formeltillverkarna Abbott och Mead Johnson i grupptalan för babymjölksersättning kan snart lämna in sina anspråk direkt i MDL. Domaren i NEC Formula MDL, Hon. Rebecca Pallmeyer, utfärdade en föreslagen order denna vecka som tillåter direktanmälan inom MDL. Förslaget diskuterades vid det årliga statusmötet i går och kommer sannolikt att lämnas in denna vecka eller nästa.

17 juni 2022 NEC-uppdatering

Vid tiden för den 15 juni hade det varit 89 stämningar som hade anslutit sig till NEC MDL, den senaste formeln. NEC MDL (Abbott Laboratories). Pre-term Infant Nutrition Prod. Liab. Belyst. – MDL nr 3026) i Northern District of Illinois i federal domstol. Det betyder att 37 nya NEC-processer har överförts till 3026) i NECs grupptalan inom den första månaden. Våra experter, som är specialiserade på modersmjölksersättning, tror att denna trend kommer att fortsätta, med 20-40 nya ärenden som lämnas in eller överförs varje månad fram till slutet av året. Därefter kommer antalet inlämnade stämningar sannolikt att avta.

6 juni 2022, NEC-uppdatering

I den senaste nyfödda formuleringen NEC käranden i en grupptalan Hon. Rebecca Pallmeyer, domaren utfärdade CMO #2 förra veckan. Beställningen beskrev hennes slutliga val till NEC-advokater som kommer att fungera som kärandens kontaktråd, huvudjurist och styrkommittén. NEC-experterna representerar alla målsägande och fattar vissa beslut – åtminstone beslut före rättegången för alla åtalade i denna NEC-kollektiva talan. (Dessa experter betalas inte direkt av offren utan istället av advokatarvoden betalar du din personliga NEC-advokat.) Samtidigt växer NEC-klasstvisterna i federal domstol. Ärenden överförs från hela landet. Tjugosex helt nya NEC-fodral har lagts till MDL-klassen sedan 16 maj, totalt 78 kostymer.

23 maj 2022 NEC-uppdatering

Formel NEC MDL (I fråga om: Abbott Laboratories et al., Pre-term Infant Nutrition Prod. Liab. Lit.- MDL nr. 3026) är officiellt på gång för MDL nr. 3026) är officiellt på gång i Northern District of Illinois. Domare Domare Rebecca Pallmeyer höll sin första statuskonferens den 19 maj och kommer att välja ut medlemmar till målsägandens huvudråd, sambandsråd och ledarskapskommittén nästa vecka. Den 16 maj slogs 52 mål i aktiva rättstvister samman i MDL. Antalet fall kommer sannolikt att fördubblas inom nästa månad.

4 maj 2022 NEC-uppdatering

Rättegångarna fortskrider. Vi NEC modersmjölksersättningsadvokater är förvånade över antalet föräldrar vi får varje dag som är intresserade av att lämna in en NEC-målsättningsprocess. Våra advokater hade märkt att de mest sannolika stämningarna var när barnet föddes före 2011. Det viktigaste problemet som vårt företag upplever i äldre fall är att det kan vara svårt att hitta journalerna. De senaste fallen är också mycket bättre på grund av argumentet att föräldrar och läkare bör varnas för riskökningarna varje år efter 1990. Våra experter undersöker dock nekrotiserande enterokolitprocesser från 2001.

8 april 2022 NEC-uppdatering

MDL-panelen har certifierat en ny grupptalan av MDL NEC mot spädbarnsmjölksersättning. Varje NEC-process som federala domare lämnar in kommer att tilldelasDomare Rebecca Pallmeyer, en distriktsdomare i USA i Illinois. Detta drag kommer att driva dessa rättegångar ur den andra hastigheten och driva oss mot ett kommande rättegångsdatum, vilket kan tvinga Abbott och Mead att erbjuda rimliga uppgörelser för NEC Formula-processen.

6 april 2022, NEC-uppdatering

Det rapporteras att Högsta domstolen i Illinois tidigare godkänt en begäran om att slå samman tjugo NEC-formelmål som för närvarande är anhängiga inom Illinois, statens domstolssystem inför en domare (Dennis Ruth) i Circuit Court för Madison County. Det skapade effektivt en MDL-liknande mini-statlig domstolsnivå. Emellertid försöker Abbott flytta ärendena som konsoliderats till Madison County till antingen Cook County (Chicago) eller Lake County, enligt lagen om forum non-convenient (obekvämt forum). Stämningar i Illinois är relevanta eftersom stämningar som lämnats in i Michigan, Ohio, Florida eller någon annan delstat kan komma till Illinois statliga domstolar. Om du väljer att anlita en NEC-advokat som inte är i Illinois, kan stämningsansökan för spädbarnsmjölksersättning få en förhandling inför domare Ruth i Madison County, Illinois.

31 mars 2022 NEC-uppdatering

Deny studiefann att 95 procent av medlemmarna i den rådgivande kommittén för kostriktlinjer för US hade intressekonflikter med läkemedels- och livsmedelsindustrin. Sju företag identifierades ha motstridiga intressen. Visste du att det fanns Abbott och Mead Johnson på listan? Ja, det var de. Detta svarar på varför babymjölksersättningsföretag kunde lyckas sopa NEC under mattan så länge.

6 mars 2022, NEC-uppdatering

Efter återkallelsekatastrofen i Similac tittar amerikanernärmarepå hur tillverkare av modersmjölksersättning sätter vinster före människor. FDA måste utformas för att hålla dessa företag i kontroll. Detta kan hjälpa NEC-processerna eftersom det belyser hur korven produceras och hur federala tillsynsmyndigheter ser på butikerna.

14 februari 2022 NEC-uppdatering

Tillverkaren av Enfamil (Mead Johnson) anslöt sig till Abbott för att stödja behovet av att lämna in en grupptalan för NEC modersmjölksersättning för att täcka alla NEC-krav som lämnats in i federala domstolar. Detta är ett utmärkt tillfälle för målsägande som vill undvika rättsliga åtgärder för sin modersmjölksersättningskostym. Den största frågan är vilken typ av domstol som hanterar stämningen i MDL-klassen. De tilltalade söker USA:s distriktsdomstol i Connecticut. Varför? Deras rörelser gjorde ett fruktansvärt jobb med att förklara varför. Advokater för spädbarn som är offer skulle av uppenbara skäl föredra sina klienter framför Northern District of Illinois. Både Mead och Abbott har sitt högkvarter nära Chicago.

3 februari 2022 NEC-uppdatering

NEC-advokaterna väntar på att få reda på om en grupptalan är möjlig vid delstatsdomstolen i Illinois. I Illinois har Illinois Supreme Court ännu inte fattat något beslut. Illinois skulle kunna ha två modersmjölksersättningsklasser för tillfället: den första i statlig domstol och den på federal nivå. De tilltalade till formeln kommer sannolikt att acceptera denna grupptalan, precis som de gjorde i den federala MDL.

27 januari 2022 NEC-uppdatering

Det finns en växande mängd medicinsk forskning för att stödja påståendena från advokater för målsägande om den giftiga formeln för spädbarn NEC-processer. Dettany studieexponerar farorna som följer med NEC och komjölk.

18 januari 2022 NEC-uppdatering

Abbott skickade in en petition till JPML och bad att hela NEC-tvisterna för babymjölksersättning skulle slås samman till en ny MDL. Abbott bad om att MDL skulle etableras inom District of Connecticut och tilldelas Hon. Stefan Underwood.

Babyformler är kopplade till NEC hos för tidigt födda barn

Bebisar som föds tidigt behöver extra näring för att öka sin tillväxt och utveckling.

Många för tidigt födda barn är dock inte kapabla att amma. Därför får de oftast modersmjölksersättning istället. Similac, liksom Enfamil är två av de mest populära märkena av modersmjölksersättning.

Komjölksproblem

Många modersmjölksersättningar, inklusive Similac och Enfamil, är gjorda av komjölk, berikad med olika ingredienser och näringsämnen som replikerar bröstmjölk. Nyligen genomförda (och inte så färska) vetenskapliga studier har visat att komjölkbaserade formler som Similac och Enfamil kan öka risken för spädbarn att utveckla en potentiellt farlig infantil matsmältningsstörning som kallasnekrotiserande enterokolit(NEC).

Trots att de tjänar mycket pengar har tillverkarna av dessa formler för spädbarn i stort sett ignorerat de vetenskapliga bevisen under de senaste 30 åren. Forskningen visar att komjölksersättningen orsakar en överväxt av bakterier i magen på för tidigt födda barn som kan skapa hål i tarmen och leda till blödningar och infektioner.

Vad är NEC hos nyfödda?

NEC är en allvarlig bakterie som kan orsaka infektion i matsmältningskanalen hos spädbarn. Det är vanligast hos spädbarn som är för tidigt födda eller överviktiga.

NEC kan vara mycket farligt för spädbarn. Om NEC är närvarande utlöser det inflammation i tarmvävnaderna och snabb vävnadsnedbrytning. Perforeringar (hål) kan utvecklas i barnets tarmar, vilket gör att bakterier flyr ut genom buken.

NEC-behandling

NEC är ett mildt tillstånd hos spädbarn men allvarligt hos andra spädbarn. Det första steget i hanteringen av NEC bör vara att upphöra med all oral matning och starta spädbarnet med en kraftfull behandling av antibiotika.

Näringstillskott ges sedan intravenöst. Om infektionen inte kontrolleras omedelbart kan det orsaka att död vävnad bildas i barnets tarmar. Om detta händer är det möjligt att genomgå operation för att eliminera den döda tarmvävnaden och fixa eventuella perforeringar.

NEC är livshotande

Även en mild form av NEC är farlig och kan vara livshotande för ett för tidigt fött barn. Mellan15-40 procentav för tidigt födda barn med NEC dör. Detta beror på att NEC kan orsaka en dödlig blodinfektion som kallas sepsis.

När NEC skadar barnets magvävnad kan bakterier spilla ut ur tarmen och in i bukhålan.

Denna typ av infektion kallasperitonit. Om den inte behandlas snabbt och effektivt kan infektionen komma in i barnets blodomlopp och sedan bli sepsis.

NEC Konsekvenser

Även om NEC inte är en dödsorsak kan det leda till permanenta eller bestående komplikationer och negativa hälsoeffekter. Tre av tre spädbarn som lider av NEC kommer att utveckla tarmsvall.

Det blir smalare i tarmkanalen. Täthet i tarmen kan göra att maten blir svår att ta sig igenom och kan kräva operation för att fixa. Om NEC orsakar kirurgiskt avlägsnande av tarmvävnaden kan det resultera i korttarmssyndrom och påverka spädbarns utveckling och tillväxt.

NEC hos för tidigt födda barn orsakat av Enfamil eller Similac

NEC förekommer endast hos en av 2 000 levande barn födda i USA. När det gäller för tidig födsel är NEC vanligare. NEC finns hos cirka 10 % av prematura nyfödda (födda vid 37 veckor eller yngre).

Den exakta orsaken till NEC har ännu inte helt identifierats. Men många forskningsstudier och kliniska studier drar slutsatsen att recept gjorda av komjölk, som Similac och Enfamil, avsevärt kan öka sannolikheten för att ett barn ska utveckla NEC.

Faran med preemies som föds för tidigt har dock varit uppenbar. Under lång tid har experter från American Academy of Pediatrics berättat för oss att bröstmjölk från en människa är det mest effektiva alternativet för nyfödda på grund av möjligheten av NEC från modersmjölksersättning. Alla som är inblandade i en NEC Baby Formula-process kommer att koncentrera sig på den medicinska litteraturen som citeras och fråga om anledningen till varför Abbott och Mead inte gav varningen.

Lancet-studie

Den första forskningen som antydde möjligheten till en koppling mellan nötkreatursformler för spädbarn och NEC släpptes iLancet år 1990och drog slutsatsen att spädbarn som utfodras med formel är 20 gånger mer benägna att utveckla NEC.

Journal of Pediatrics Study

Ett decennium senare nådde en forskningsstudie publicerad i Journal of Pediatrics liknande slutsatser och drog slutsatsen att spädbarn som matades bröstmjölk eller modersmjölksstärkare hade en 90 procent lägre risk att utveckla NEC än spädbarn som matades med traditionell mjölkersättning. Ytterligare två studier släpptes under 2013, som gav mer avgörande resultat angående sambandet mellan NEC och bovina formuleringar.

Ny NEC British Medicine Study

Denyligen genomförd studiesläppt den 14 oktober 2021 i The British Medical Journal kommer att lägga till ett inslag i varje stämningsansökan om nekrotiserande enterokolitformulering. Man tror att tillverkare av modersmjölksersättning, som Similac och Enfamil, har finansierat felaktiga och skeva kliniska tester. Studien fann att modersmjölksersättningstester visade en "universell brist på transparens" och kunde ha underspelat risken för NEC i samband med deras komjölkformler.

Fler NEC-formelstudier

 • Evidensbaserade matningsstrategier före och efter utvecklingen av nekrotiserande enterokolit (Expert Rev. Clin. Immunol. Juli 2014). Här är det viktigaste uttalandet: "Nekrotiserande enterokolit (NEC) är en försvagande sjukdom som drabbar för tidigt födda barn, med betydande sjuklighet och död. Det är allmänt känt att risken ökar genom att använda barnmjölk.” Detta är en viktig studie av NEC modersmjölksersättningstvister.
 • En annan uppsättning kliniska fynd publicerades 2016 (Utöver nekrotiserande enterokolitprevention – Amningsmedicin) och 2017 (Humanmjölk är den primära födokällan för att undvika nekrotiserande enterokolitSemin Perinatol.). Språket som används här är enkelt: "Extremt för tidigt födda barn som matades med en strikt HUM-diet visade en signifikant minskning av dödligheten och NEC. Denna HUM-grupp upplevde också en förbättring av sepsis BPD och ROP med sen debut. Den här studien från flera centra belyser ytterligare de många fördelarna med en strikt HUM-diet och visar många förbättrade resultat efter införandet av denna utfodringsregim."
 • År 2019 släppte Cochrane (ett oberoende ägt forskningsinstitut för hälsovård) sina resultat från den mest omfattande studie som någonsin genomförts som jämförde hälsoresultat för för tidigt födda barn som utfodrats med bröstmjölksersättning med bröstmjölk. Fynden från dettaCochrane utredningavslutade alla debatter om orsakssambandet mellan komjölkbaserade produkter och NEC bland för tidigt födda barn. Denna studie visar på faran för spädbarn med NEC.

Tillverkare av Similac och Enfamil misslyckades med att varna för NEC-riskerna

Similac tillverkas i USA och säljs viaAbbott Laboratories Inc., En betydande tillverkare av medicinsk utrustning och produkttillverkare baserad i Illinois. Du har förmodligen haft nöjet att höra om dem. Det är mindre troligt att du har varit medveten omMead Johnson Nutrition Company, som producerar Enfamil. Det är dock en miljardaffär.

Abbott och Mead var medvetna om bevisen för att deras komjölkbaserade formler resulterade i en ökad chans för NEC för för tidigt födda barn. Även om de var väl medvetna om förhållandet mellan deras produkter och möjligheten för NEC, valde Abbott och Mead avsiktligt att inte inkludera ett varningsmeddelande om NEC-faran vid märkning av sina produkter.

Ändringen av varningar för modersmjölksersättning i USA:s Federal Food, Drug and Cosmetic Act är enkel. (Det är mycket enklare att ändra en varning i FDCA än att modifiera, säg, varningen för ett läkemedels etikett.)

Varför inte inkludera en varning? Vi kan börja med att säga att våra experter inte vet. Den giftiga bebisblandningen NEC-processer börjar bara. Det är dock lätt att dra en slutsats med hjälp av den information som för närvarande finns. Följ pengarna. En varning kan leda till lägre försäljning. Färre försäljning betyder mindre vinst och färre yachter. Vi har alla hört sagan, du vet, eller hur?

Inför ökande vetenskapliga bevis för att deras formler utgör risken för för tidigt födda barn att utveckla NEC, fortsätter Mead och Abbott att sälja de produkter de säljer som säkra. De varnade inte heller konsumenterna för farorna.

NEC stämningar mot babyformeltillverkare

Ett ökande antal föräldrar och spädbarn som matades med Similac och Enfamil-formler och senare skapade NEC väcker rättsliga processer för produktansvar mot formeltillverkarna (Abbott och Mead) på grund av deras vårdslöshet i att underlåta att varna tillräckligt.

Stämningarna hävdar att Abbott och Mead hade en skyldighet att informera konsumenter om farorna förknippade med NEC och deras produkter för modersmjölksersättning, men att de medvetet inte gav någon varning och fortsatte att marknadsföra sina produkter som säkra.

Vilka är förväntade ersättningsbelopp för NEC Baby Formula Rättegångar?

NEC:s stämningar om produktansvar är helt nya. Familjer har lämnat in stämningar om medicinsk felbehandling för nekrotiserande enterokolitprocesser sedan början. Därför, om det lyckas, har förlikningsbeloppet för dessa fall en meritlista som kan hjälpa oss att fastställa det möjliga förlikningsbeloppet i rättegångarna.

I genomsnitt är domen i den framgångsrika NEC Preemie-tvisten miljoner. Experterna för vår modersmjölksersättning förväntar sig liknande utbetalningar om käranden vinner i dessa fall.

Våra experter tror att de bara kommer att se Similac-tvister och Enfamil-tvister gå till domstol. Vi kan ha fel. Våra experter tror dock att tillverkarna av dessa formler för spädbarn kommer att driva en global förlikning utanför domstol av majoriteten av NEC-fallen de skulle kunna.

Förlikningsbelopp och provsummor är dock inte detsamma. Även om producenterna av Similac och Enfamil uppskattade ett typiskt ersättningsbelopp för juryns dom på 2 miljoner USD för varje fall, skulle det inte betyda att medianavräkningsbeloppet skulle kunna vara så högt som 2 miljoner USD. Varför? En förlikning är ett avtal.

Är Necrotizing Enterocolit (NEC) Baby Formula Process en grupptalan?

Ja, det finns en grupptalan från NEC i Illinois. Detta innebär att om du lämnar in en ansökan till de federala domstolarna i New York, Texas, Kalifornien eller en annan stat, kan du begära att din NEC Baby Formula-process ska överföras till den federala domstolen i Illinois.

Modersmjölksersättningen kan vara en grupptalan även om den inte har tusentals målsägande. Även om helheten av rättegångarna kan vara mindre än vad förlikningarna kan vara betydande. Eftersom skadorna är intensiva i de flesta NEC-fall kan den genomsnittliga individuella förlikningsutbetalningen för ersättning i fall med modermjölksersättning vara betydande.

Exempel NEC Baby Formula Rättegång

För att ge lite sammanhang, låt oss undersöka en illustration av en NEC-process.

Sedan, under våren förra året, lämnade Abigail Grosshuesch in en NEC-målsättning för modersmjölksersättning vid County Circuit Court för Madison County, Illinois, mot Mead Johnson & Company LLC och Mead Nutrition Company, med påstående om vårdslöshet såväl som andra anspråk.

Klagomålet som lämnades in i denna NEC-process säger att kärandens barn föddes för tidigt 2013. Till en början "mådde barnet bra" på sin mammas bröstmjölk. Efter två veckors födelse fick barnet Enfamil komjölkbaserad mjölkersättning i flera dagar. I rättegången står det att formeln ledde till att barnet utvecklade NEC som krävde "aggressiv medicinsk intervention."

Barnet dog en vecka senare av komplikationer relaterade till NEC. Klagomålet hävdar att Mead Johnson inte informerade allmänheten om vår diskussion. Rättegången hävdar att Mead Johnson kände till riskerna med dess nötkreatursbaserade formel och inte gav tillräckliga varningar om riskerna med NEC relaterade till det.

Varför är inte NECs modersmjölksersättningskostym undantagen från lagens preskriptionslag om barnet föddes 2013? Jag kommer att diskutera detta i följande stycken.

Mini MDL NEC grupptalan sökes i Illinois

Sedan februari 2021 har det väckts 33 NEC-processer mot spädbarnsmjölksersättning i Illinois, det statliga domstolssystemet. Varför är Illinois nu en populär plats för de växande NEC-formelprocesserna? Tillverkarna av Enfamil och Similac finns båda i Chicago-regionen. Det betyder att det inte finns någon federal domstolsmyndighet om Mead Johnson eller Abbott förs till Illinois.

Sedan, i december 2021, lämnade NEC-ombud för kärandena en motion till Illinois Supreme Court där de bad att de separata målen skulle kombineras inför en enskild domare. Detta är motsvarande statlig domstol för ett MDL-mål.

Den 3 januari 2022 beviljades Abbott och Mead Johnson förlängning av tid för att svara på begäran. Båda företagen föredrar sannolikt att konsolidera sig, eftersom att försvara ett enskilt fall är mer effektivt än att försvara 30 olika fall samtidigt.

Illinois kan vara epicentrum för NEC Baby Formula Process

Att inrätta en Illinois-domare i en delstatsdomare MDL för NEC-processer för modersmjölksersättning i Illinois kommer att indikera den snabbt ökande farten bakom dessa fall. Med varje nytt NEC-ärende för modersmjölksersättning som lämnats in senast 2022, förväntar sig våra experter att ett nytt ärende i MDL-klass för modersmjölksersättning skapas på federal nivå.

Men så kanske inte är fallet. Illinois lagstiftning är mer gynnsam för offer än många stater. Illinois tillåter advokater från andra stater att gå med i stämningar inom staten. Mead Abbott och Mead Abbott ligger båda i Illinois. Därför kan de båda svara på en NEC-process från den staten. Det kan vara så att majoriteten av NEC-processerna för spädbarnsmjölksersättning lämnas in i Illinois trots att de lämnades in i Florida,

Texas och andra stater.

Skulle (mini) NEC-rättegången mot barnmjölksersättning bli framgångsrik, är detta ett betydande framsteg eftersom det driver rättegångar som involverar dessa mjölkförstärkare i förgrunden. Detta kan tvinga företag att erbjuda rättvisa uppgörelser för NEC-relaterade skador eller dödsfall.

Vad är preskriptionstiden för en NEC Baby Formula rättegång?

Tidsramen för att lämna in NEC-stämningen är ett komplext problem. Tidsgränsen för att lämna in en stämningsansökan är beroende av staten där händelsen begicks. Det finns en mängd olika tidsfrister för barn som kan ha en tidsfrist på 21 år att väcka talan – såväl som deras föräldrar. Föräldrar har generellt en lägre tidsfrist för att ta med kostym.

En NEC-process kan ha förlängning av preskriptionsregeln för upptäcktsregeln

Det finns också möjligheten för någon form av upptäcktsregelproblem inom NEC-processerna, vilket potentiellt kan förlänga preskriptionstiden ännu mer. NEC-processer hävdar att på grund av vilseledande marknadsföring och brist på varningar angående riskerna med komjölk, kände föräldrar inte ens till kopplingen till NEC eller modersmjölksersättning gjord av komjölk förrän nyligen.

Det kan finnas en begränsad tid för att skicka in en åtgärd. Om du tror att du skulle vilja lämna in en NEC-stämningsansökan för modersmjölksersättning, ring en NEC-mjölksersättningsadvokat nu för att bli medveten om dina rättigheter, även om du ännu inte har gjort en omedelbar plan för att lämna in en NEC-process.

Similac och. Enfamil: Vilket är mer skadligt än det andra?

Similac och Enfamil är de två mest kända varumärkena för modersmjölksersättning. När det gäller möjligheten av nekrotiserande enterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn är det uppenbart att Enfamil och Similac är lika skadliga. (Den senaste återkallelsen av Similac är inte på något sätt uttryckligen relaterad till NEC.)

Den senaste forskningen skulle kunna visa något annat; den vetenskapliga grunden måste dock klargöras. Våra experters konsensus är att båda kommer från komjölk och är den främsta orsaken till NEC hos spädbarn som tar modersmjölksersättning.

Hur kommer Justice Nows experter att försvara NEC-processer?

Försvarsadvokaterna kommer att lägga fram argumentet om förköpsrätt. Kärnan i argumentet är att modersmjölksersättningsanspråk som gjorts enligt statlig lag inte är tillåtna enligt lagen.Lagen om modersmjölksersättning("IFA") 20 U.S.C. SS 350a. Detta är inte ett framgångsrikt argument och har ännu inte lyckats.

I ett fall av medicinsk oaktsamhet som involverade NEC för 2021 inom kort, erbjöd en försvarsexpert detta argument som jag tror att du kommer att höra i fallet Mead Abbott och Abbott:

Forskningslitteraturen stöder inte kärandenas påstående att en leverantör "orsakade" NEC. Orsaken bakom NEC har ännu inte helt förståtts i nuläget. Eftersom det inte finns en medicinskt erkänd enskild orsak till NEC, finns det inget sätt att med en rimlig grad av medicinsk säkerhet säga orsaken till NEC.

I synnerhet är det omöjligt att fastställa orsaken som ledde till att ett spädbarn drabbades av NEC. Även med endast för tidigt födda barn som matas lätt kan NEC uppstå. Det är ett faktum att NEC inte kan förutses eller undvikas.

Det primära försvaret mot utvecklingen av NEC är att undvika för tidig födsel. Ändå, i det här fallet kunde graviditeten inte förlängas eftersom mamman till barnet] drabbades av en tidig membranruptur innan hon kom till sjukhuset. Barnets mamma kunde inte föda barnet.

Dessutom är tanken att den exakta orsaken till NEC kan fastställas spekulativt nonsens. Även om NEC oftast ses hos för tidigt födda spädbarn, ses det också hos fullgångna spädbarn.

Detta argument flyger in mot den medicinska forskningens avgrund. Jag tror att försvarsadvokaternas argument är så felaktiga i dessa fall att jag är säker på att svarande kommer att vara villiga att erbjuda rättvisa uppgörelser innan en NEC-process går till rättegång.

Hur orsakar NEC skador på tarmen?

Ductus arteriosus kan beskrivas som ett blodkärl som förbinder lungartären med aortan så att fostret kan andas med hennes blod. Om barnet föds och ductus arteriosus öppnas ska den stängas.

Patent Ductus Arteriosus

Ett tillstånd som kallas patent på ductus arteriosus (PDA) kan uppstå när ductusarkivarierna inte stänger. Det som händer är att syresatt blod strömmar genom organ, som magen, och sedan återvänder till lungorna.

Blodkärlen i lungorna blir överbelastade, känd som lungsvullnad. Detta innebär att tarmen kanske inte får tillräckligt med syresatt blod.

Problemet förvärras av barn som föds med låg födelsevikt eller för tidigt födda barn på grund av deras outvecklade tarmar. Således matas förlusten av syresättning till tarmarna på tarmväggens insida. Medicinsk litteratur visar att komjölkformeln snabbt påskyndar degenerationen av tarmväggen. Detta kan leda till nekrotiserande enterokolit.

Vid skada är det uppenbart att den inre delen av tarmen kan accelereras snabbt i detta ögonblick. I tarmen kan bakterier orsaka en infektion som kan bryta eller äventyra tarmen.

Perforeringar i tarmen skulle resultera i spill av avföring i barnets mage. Det kan leda till sepsis, vilket kan orsaka döden om barnet kan överleva (blir nekrotisk) med eller utan perforering, död. För spädbarn som föds preemies med NEC som överlever kan de drabbas av short gut syndrome och neuronäringsmässiga och neurologiska komplikationer.

Ring våra experter om din NEC Baby Formula-process

Advokatbyrån vi arbetar för studerar möjliga tvister om NEC-skadliga modersmjölksersättning. Vi är särskilt intresserade av input från föräldrar till för tidigt födda barn som använde Similac eller Enfamil-formler och sedan skapade NEC.

Om du misstänker att ditt barn föddes med NEC på grund av att du använder komjölkbaserade modersmjölksersättningar, kontakta NECs modersmjölksersättningsadvokater nu för en första konsultation gratis avgiftsfritt på888-885-2771ellerkontakta oss via e-postför att få en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

FAQs

How much is the NEC settlement? ›

According to stats from the recent successful lawsuits, the average total award for an NEC case is $3.5 million.

What is the baby formula class action settlement? ›

Plaintiffs in the baby formula class action lawsuit sought financial compensation for the injuries caused by the alleged false advertising. Abbott Laboratories hasn't admitted any wrongdoing but agreed to a $19.5 million class action settlement to resolve these claims. PBM Nutritionals and Mead Johnson & Co.

What is the $3.5 million average payout in past NEC lawsuits? ›

What NEC Malpractice Lawsuits Tell Us. The average verdict or settlement payout in a sampling of recent malpractice lawsuits for NEC in premature infants was around $3.5 million. The median awarded in these NEC cases was $1.3 million.

What is the statute of limitations for NEC formula lawsuit? ›

Product liability lawsuits, specifically, have a two-year statute of limitations that applies in the case of injury or wrongful death. This means that the parents of infants that suffered harm or died as after developing NEC associated with the infant formulas will have two-years to file a lawsuit.

How much money can you get for the baby food lawsuit? ›

If you file a toxic baby food claim, you can obtain between $100,000 and over $1 million.

Should I cash a class action settlement check? ›

People have mixed feelings about class-action suits, and whether you cash class-action refund checks is up to you. Generally, if you get one, you probably paid a lot more in wrongful fees than you're getting back in the settlement. If you don't cash the check, the money may go back to the company.

What happens to leftover money from a class action lawsuit? ›

Sometimes, leftover money might be distributed among class members or donated as a cy-pres award. In simplest terms, the cy-pres doctrine means a court will order the funds to be redistributed to a charity or another organization that aligns with the issue at hand with the class action lawsuit.

How much are parents getting for the NEC lawsuit? ›

In cases where the child endured a great deal of suffering but ultimately recovered, the necrotizing enterocolitis compensation payouts may still be high. These NEC lawsuits could range from $50,000 to $400,000, depending upon the injuries.

What is the most money awarded in a lawsuit? ›

1998 – The Tobacco Master Settlement Agreement - $206 Billion. The Tobacco Master Settlement Agreement was entered in November 1998 and is still the largest lawsuit settlement in history.

What is the largest settlement in a class action lawsuit? ›

Number 1: The 1998 Tobacco Master Settlement Agreement

There is no doubt about the biggest-ever class action settlement.

What is the NEC lawsuit update 2023? ›

February 24, 2023 NEC Update

There are now 97 cases pending in the baby formula NEC class action litigation in the Northern District of Illinois after 5 new cases were transferred into the MDL over the last month. This happens to be the same number of cases that were pending in the MDL 6 months ago.

Do I qualify for NEC lawsuit? ›

You may qualify for an NEC lawsuit if you meet the following criteria: Your infant was born prematurely. Your infant received Similac or another bovine milk-based formula before developing NEC. Your infant was diagnosed with NEC, gut rot, or dead bowel.

How do you qualify for a baby food lawsuit? ›

If your infant has been fed a heavy metal-contaminated baby food and was later diagnosed with a qualifying neurological problem, you may be eligible for a baby food lawsuit and be entitled to significant financial compensation.

Is the toxic baby formula lawsuit real? ›

Abbott Laboratories, the maker of Similac, and Mead Johnson and Company, the company behind Enfamil, are currently being sued by parents whose children developed health issues after ingesting their baby formula products.

How much is the Walmart settlement check? ›

Settles For $415,000. In February 2021, the California Air Resources Board and Walmart, Inc. of Bentonville, Arkansas, reached a settlement agreement in the amount $415,000.

Where can I cash a $20000 check without a bank account? ›

Cash it at the issuing bank (this is the bank name that is pre-printed on the check) Cash a check at a retailer that cashes checks (discount department store, grocery stores, etc.) Cash the check at a check-cashing store. Deposit at an ATM onto a pre-paid card account or checkless debit card account.

How do I know if my settlement check is real? ›

Check with the bank that supposedly issued the check to make sure it is real. Make sure you look up the phone number on the bank's official website and don't use the phone number printed on the check (that could be a phone number controlled and answered by the scam artist).

Does everyone get the same amount of money in a class action lawsuit? ›

Class action lawsuit settlements are not divided evenly. Some plaintiffs will be awarded a larger percent while others receive smaller settlements. There are legitimate reasons for class members receiving smaller payouts.

What happens if you don t cash a class action settlement check? ›

In other settlements, the unclaimed funds will be distributed to a charity, non-profit organization or university with the purpose of furthering the policy goals of the settlement.

What happens if I do nothing in a class action lawsuit? ›

If the class member does nothing and remains part of the class, then he or she will share any judgment or settlement that the class-action lawsuit eventually earns. However, that class member is not able to bring a separate lawsuit based on the same facts.

Is the NEC lawsuit real? ›

NEC Lawsuits Against Baby Formula Makers

A growing number of parents and preemies who were fed with Similac and Enfamil formula and subsequently developed NEC are filing product liability lawsuits against the formula manufacturers (Abbott and Mead) for negligent failure to warn.

How much is the hair relaxer settlement? ›

The average hair relaxer cancer settlement per person ranges from $100,000 to $1,500,000 depending on the severity of the injuries and the strength of their cases. You may also be entitled to several types of compensation if you meet the criteria for a lawsuit.

How much is the NEC? ›

On average, treatment for NEC costs between $138,000 and $238,000, depending on the extent of the damage and the length of the child's NICU stay. Medical costs may continue to rise the longer the infant remains in the NICU: Some parents may pay as much as $3,500 or more for every day the child spends in the NICU.

Is a settlement negotiable? ›

Settlement negotiations are flexible and you can engage in negotiations in any type of dispute. A large number of civil matters, such as contractual claims or debt recovery matters, are resolved prior to hearing through negotiations.

Who is eligible for the baby formula lawsuit? ›

You may be eligible for an NEC Baby Formula Lawsuit if you have had a child who was diagnosed with necrotizing enterocolitis after being administered bovine-based formula. Be sure to learn about the civil litigation process and file within your state's statute of limitations.

Is there a lawsuit against Enfamil? ›

About the Enfamil Lawsuit

The Toxic Baby Formula NEC Lawsuit involves infant formula brands that have been linked to Necrotizing Enterocolitis (NEC), a serious and potentially life-threatening condition that affects the intestines of premature and low birth weight infants.

Is Enfamil being recalled? ›

On February 19, 2023, Reckitt/Mead Johnson voluntarily recalled two select batches of 12.9 oz cans of Enfamil ProSobee Simply Plant-Based Powder Infant Formula because of possible cross-contamination with Cronobacter sakazakii bacteria.

What is the highest paid settlement? ›

The Most Expensive Lawsuit Settlements in History
 • 1998 – The Tobacco Master Settlement Agreement - $206 Billion. ...
 • 2010 – Deepwater Horizon BP Oil Spill - $20 Billion. ...
 • 2012 – Smartphone Wars - $40 Billion. ...
 • 1999 – Rupert Murdoch Vs Anna Torv - $1.7 Billion. ...
 • 2010 – Tiger Woods Vs Elin Nordegren - $750 Million.

What hair relaxers are named in the lawsuit? ›

What Companies are Named in Hair Straightener Lawsuits?
 • L'Oreal.
 • Softsheen-Carson (Optimum Relaxer)
 • Dark & Lovely.
 • Just For Me.
 • Cantu Beauty.
 • Motions Hair.
 • ORS Hair Care (Namaste Laboratories, LLC)
 • African Pride (Godrej Group)
Jun 1, 2023

What hair relaxers are involved in the lawsuit? ›

The first hair relaxer lawsuits were filed at the end of October 2022. These initial lawsuits were filed in federal courts in several different districts (Illinois, California, and New York) against L'Oreal and other cosmetic companies that manufacture hair relaxer products.

What are signs of NEC in babies? ›

A baby with necrotizing enterocolitis might have these symptoms:
 • a swollen or tender belly.
 • red, blue, or gray discoloration of the belly.
 • trouble feeding.
 • food staying in the stomach longer than expected.
 • constipation.
 • diarrhea and/or dark or bloody stools (poop)
 • being lethargic or less active.

What is covered by the NEC? ›

National Electrical Code (NEC) is a set of regularly updated standards for the safe installation of electric wiring in the United States. First published in 1897, the NEC is updated once every three years. The NEC provides guidelines for electrical installation in order to prevent fires and other electrical accidents.

Is NEC the same for every state? ›

NEC Codes are “adopted in all 50 States,” but regulations vary.

How much money should I ask for in a settlement? ›

To get a general idea of settlement, add up the costs in medical bills, damages, and lost wages, and multiply the sum by three. This may be around the amount in the settlement you can receive after a car accident. Compensation for pain and suffering is only given to those who are injured in a car accident.

What is a good settlement offer? ›

Definition of a “Good” Offer

A good settlement offer works in your favor and puts you back in a position of favor after the settlement is made final. Settlement offers need to consider all of the factors that have touched you in relation to your losses, damages, and personal injuries.

Is it good to accept a settlement offer? ›

It is not in your best interest to accept a settlement offer without speaking with an attorney. The initial settlement offer from the insurance company is probably not fair. The offer may be much lower than the value of your damages. If the insurance company sends you a check, do not cash the check.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 11/10/2023

Views: 6466

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.